Argamak

toode(t) - 0,00

Privaatsuspoliitika

 

Müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.

Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • e-poes esitatud tellimuse täitmine;
  • e-poe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;
  • kliendi päringutele vastamine;
  • müügistatistika koostamine;
  • e-poe teenuste haldamine ja arendamine.

Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Veebipoest ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.

Veebipoes ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.

Kliendil on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt e-posti teel shopargamak@gmail.com. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

Juhul, kui klient leiab, et Veebipoe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid ja vaidlust ei ole olnud võimalik lahendada läbirääkimiste teel, on kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.